Menu Close

Welke makelaar?


Garantieregelingen.

Kiest u ervoor gebruik te maken van een makelaar, dan komt u voor de keuze welke makelaar u gaat gebruiken. Voor 2001 beschermde de wet de titel makelaar. Tegenwoordig mag iedereen zich makelaar noemen. Om de klant te garanderen dat een makelaar goed opgeleid is, werken de drie brancheverenigingen (NVM, VBO en LMV) met een certificaat. Bovendien vereist het certificaat regelmatige bijscholing.

Het voordeel van het kiezen van een makelaar die aangesloten is bij een van de drie makelaars verenigingen is dat ze gebonden zijn aan kwaliteitseisen, behorende bij het certificaat, en dat er een goede klachten- en geschillenafhandeling is. Zo zijn alle NVM, LMV, en VBO makelaars aangesloten bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC).

Stel, u hebt een huis gekocht en na een half jaar blijkt de woning verborgen gebreken te hebben. Voor dit soort gevallen biedt de makelaar een garantieregeling. Met een garantieregeling bent u verzekerd tegen ernstige, verborgen gebreken.

Een bouwkundige keuring zorgt ervoor dat u een inzicht krijgt in de bouwkundige staat van een woning. Dit is gunstig indien u over de prijs wilt gaan onderhandelen of alvast een inschatting wilt van de kosten van onderhoud. Daarnaast gebruikt een verzekeraar de keuring om inzicht te krijgen in het risico van verborgen gebreken.

Alle onderdelen die bij de keuring als solide worden aangemerkt vallen onder de garantieregeling. De bouwkundige keuring is niet helemaal waterdicht. Daarom is het mogelijk dat er toch gebreken boven water komen. In overleg met uw makelaar kunt u kiezen welke onderdelen u onder een garantieregeling wilt laten vallen.

Waar op letten bij onderhandelingen over courtage?
Welke regels gelden er voor courtage?
Wanneer u de makelaar een aankoop- of verkoopopdracht geeft, mag de makelaar courtage in rekening brengen. De courtage wordt vaak berekend als een percentage van de koopsom. Omdat de makelaar vrij is in het bepalen van de hoogte van courtage, is het verstandig verschillende makelaars te vergelijken. Wanneer u uw huis wilt verkopen, speelt natuurlijk ook de verkoopprijs die de makelaar kan krijgen mee. Ook andere factoren (zoals de verkoop- of koopstrategie) spelen mee in de keuze voor een makelaar.

Voordat u besluit in zee te gaan met een makelaar, kunt u eerst informatie inwinnen. Zo kunt u gratis informatie krijgen over het aanbod van een makelaar. Ook kunt u in overleg met een verkopende makelaar alvast woningen bezichtigen. Pas wanneer u uitdrukkelijk opdracht geeft te kopen of te verkopen, mag de makelaar courtage in rekening brengen. Deze opdracht wordt vaak schriftelijk bevestigd. Ook kunt u een mondelinge opdracht geven, maar dan dient de makelaar via getuigen aan te tonen dat de afspraak daadwerkelijk gemaakt is.

Vergelijken van diensten is trouwens op elk gebied belangrijk om de beste deal te vinden.

De makelaar mag alleen courtage in rekening brengen, wanneer u daadwerkelijk een huis koopt of verkoopt. Wanneer u de opdracht annuleert kan de makelaar wel gemaakte kosten in rekening brengen. Wanneer u hier vooraf afspraken over maakt, komt u niet voor verassingen te staan.

Ook wanneer u zonder de hulp van een makelaar een woning vindt gedurende een aankoopopdracht, mag de makelaar courtage in rekening brengen. Bovendien kan de makelaar courtage in rekening brengen tot drie maanden na het stopzetten van een opdracht. Wanneer u de opdracht stopzet, dient u aan te tonen dat u zonder de hulp van de makelaar een woning hebt gevonden. Kunt u niet aantonen dat u de woning zelfstandig vond, dan mag de makelaar courtage in rekening brengen. Ook na de drie maanden kan de makelaar courtage vragen, wanneer u een woning koopt die tijdens de opdracht door de makelaar aangeboden is.

Om misverstanden tussen u een de makelaar te voorkomen kunt u de makelaar vragen alle afspraken schriftelijk vast te leggen. Ook kunt u zich uitgebreid informeren over de voorwaarden van de makelaar en de brancheorganisatie waar de makelaar lid van is.