Makelaar kiezen

Dokken voor een makelaar?

Een makelaar verdient zijn inkomen met het kopen en verkopen van huizen. Wanneer u een huis wilt verkopen of kopen, kunt u een makelaar inschakelen om u te helpen. De makelaar is bekend met de huizenmarkt, en is een goede onderhandelaar.

Wel of geen makelaar?

In ruil voor zijn deskundigheid brengt een makelaar een vergoeding in rekening: het courtage. Om die kosten te besparen kunt u overwegen om geen gebruik maakt van de diensten van de makelaar. Dat kan als u zelf over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om de aan- of verkoop van een huis zelf af te handelen.

De makelaar kan u helpen bij het zoeken naar een leuke woning, al kunt u zelf tegenwoordig ook goed zoeken via de bekende websites op het internet, bijvoorbeeld via Funda. De makelaar kan de juiste prijs voor een woning bepalen en kan helpen met het maken van een verkoop- of koopplan. Bij onderhandelingen over de koop- of verkoopprijs kunt u veel baat hebben bij de vaardigheden van een makelaar in het onderhandelen over de prijs. Ook begeleidt de makelaar u bij het maken van afspraken en de bezichtiging van de woning.

Voor elk van de taken van de makelaar kunt u een kiezen of u dit zelf kunt en wilt doen. Om zelf een goede prijs voor een huis te bepalen dient u verstand te hebben van de lokale woningmarkt. Bij het onderhandelen loopt u het risico dat u tegenover een ervaren makelaar komt te staan, die bedreven is in het onderhandelingstraject. Bij een zelfstandige bezichtiging van een koophuis dient u te weten waar u op moet letten. Uiteindelijk gaat het bij koop of verkoop van een huis om veel geld en u steekt zich waarschijnlijk voor een lange tijd in de schulden. Wanneer u zonder een makelaar een woning koopt of verkoopt, dient u dus precies te weten waar u mee bezig bent.

Voor de verschillende stappen in het koop- of verkoopproces kunt u vaak een makelaar inschakelen, zonder dat u meteen alles overdraagt. Zo kunt u de makelaar of taxateur vragen een woning te taxeren. Vaak zijn deze uitstekend op de hoogte van de recente prijsontwikkelingen in uw omgeving. Daarnaast weet de makelaar waar hij op moet letten om de waarde van een huis te bepalen.

Bij het onderhandelen over de verkoopprijs kunt u ook gebruik maken van de diensten van een makelaar. Op deze manier spaart u de kosten van het voortraject van zoeken en bezichtigen uit. Wel hebt u tijdens de onderhandelingen de hulp van een ervaren onderhandelaar, die weet waarop te letten. Doet er dus niet toe wat u wilt kopen of bijvoorbeeld een opslagruimte huren, een garage voor uw klassieke auto, of een huis: Een makelaar brengt z'n expertise mee.

Welke makelaar?

Welke makelaar?

Garantieregelingen


Kiest u ervoor gebruik te maken van een makelaar, dan komt u voor de keuze welke makelaar u gaat gebruiken. Voor 2001 beschermde de wet de titel makelaar. Tegenwoordig mag iedereen zich makelaar noemen. Om de klant te garanderen dat een makelaar goed opgeleid is, werken de drie brancheverenigingen (NVM, VBO en LMV) met een certificaat. Bovendien vereist het certificaat regelmatige bijscholing.

Het voordeel van het kiezen van een makelaar die aangesloten is bij een van de drie makelaars verenigingen is dat ze gebonden zijn aan kwaliteitseisen, behorende bij het certificaat, en dat er een goede klachten- en geschillenafhandeling is. Zo zijn alle NVM, LMV, en VBO makelaars aangesloten bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC).

Stel, u hebt een huis gekocht en na een half jaar blijkt de woning verborgen gebreken te hebben. Voor dit soort gevallen biedt de makelaar een garantieregeling. Met een garantieregeling bent u verzekerd tegen ernstige, verborgen gebreken.

Een bouwkundige keuring zorgt ervoor dat u een inzicht krijgt in de bouwkundige staat van een woning. Dit is gunstig indien u over de prijs wilt gaan onderhandelen of alvast een inschatting wilt van de kosten van onderhoud. Daarnaast gebruikt een verzekeraar de keuring om inzicht te krijgen in het risico van verborgen gebreken.

Alle onderdelen die bij de keuring als solide worden aangemerkt vallen onder de garantieregeling. De bouwkundige keuring is niet helemaal waterdicht. Daarom is het mogelijk dat er toch gebreken boven water komen. In overleg met uw makelaar kunt u kiezen welke onderdelen u onder een garantieregeling wilt laten vallen.

Waar op letten bij onderhandelingen over courtage?

Welke regels gelden er voor courtage?

Wanneer u de makelaar een aankoop- of verkoopopdracht geeft, mag de makelaar courtage in rekening brengen. De courtage wordt vaak berekend als een percentage van de koopsom. Omdat de makelaar vrij is in het bepalen van de hoogte van courtage, is het verstandig verschillende makelaars te vergelijken. Wanneer u uw huis wilt verkopen, speelt natuurlijk ook de verkoopprijs die de makelaar kan krijgen mee. Ook andere factoren (zoals de verkoop- of koopstrategie) spelen mee in de keuze voor een makelaar.

Voordat u besluit in zee te gaan met een makelaar, kunt u eerst informatie inwinnen. Zo kunt u gratis informatie krijgen over het aanbod van een makelaar. Ook kunt u in overleg met een verkopende makelaar alvast woningen bezichtigen. Pas wanneer u uitdrukkelijk opdracht geeft te kopen of te verkopen, mag de makelaar courtage in rekening brengen. Deze opdracht wordt vaak schriftelijk bevestigd. Ook kunt u een mondelinge opdracht geven, maar dan dient de makelaar via getuigen aan te tonen dat de afspraak daadwerkelijk gemaakt is.

Vergelijken van diensten is trouwens op elk gebied belangrijk om de beste deal te vinden.

De makelaar mag alleen courtage in rekening brengen, wanneer u daadwerkelijk een huis koopt of verkoopt. Wanneer u de opdracht annuleert kan de makelaar wel gemaakte kosten in rekening brengen. Wanneer u hier vooraf afspraken over maakt, komt u niet voor verassingen te staan.

Ook wanneer u zonder de hulp van een makelaar een woning vindt gedurende een aankoopopdracht, mag de makelaar courtage in rekening brengen. Bovendien kan de makelaar courtage in rekening brengen tot drie maanden na het stopzetten van een opdracht. Wanneer u de opdracht stopzet, dient u aan te tonen dat u zonder de hulp van de makelaar een woning hebt gevonden. Kunt u niet aantonen dat u de woning zelfstandig vond, dan mag de makelaar courtage in rekening brengen. Ook na de drie maanden kan de makelaar courtage vragen, wanneer u een woning koopt die tijdens de opdracht door de makelaar aangeboden is.

Om misverstanden tussen u een de makelaar te voorkomen kunt u de makelaar vragen alle afspraken schriftelijk vast te leggen. Ook kunt u zich uitgebreid informeren over de voorwaarden van de makelaar en de brancheorganisatie waar de makelaar lid van is.